Detaljplanering

Inom detaljplanering kan vi erbjuda tjänster, alltifrån projektledning till planarkitekttjänster.

Alltmer av den kommunala detaljplaneringen utförs i byggaktörens regi - ofta kallat "byggherredriven detaljplan" eller "exploatörsdriven detaljplan".
Med flera års erfarenhet av kommunal detaljplanering inom kommun kan vi erbjuda byggaktörer/exploatör hjälp med alltifrån att projektleda detaljplanearbetet, agera kontakt mellan exploatör och kommun, kravställning gentemot kommun, ta fram planhandlingar och plankarta i korrekt standard, rådgöra i planfrågor med mera.

För mer information är du välkommen att kontakta oss på: lilon@lilon.se eller 0739-941 961.