Prislista

För flera av våra tjänster kan vi inte ge ett pris på förrän vi diskuterat och uppskattat omfattning av arbetet i samråd med uppdragsgivaren. 
Några av våra tjänster kan vi dock uppge ungefärligt pris på. Ni hittar dessa priser i listan nedan.

Är ni intresserade av någon av våra tjänster är ni välkomna att kontakta oss på ulf.liljankoski@lilon.se, för pris och information.  

Pris: Solstudier/Skuggstudier

En solstudie, inklusive rapport, enligt modellen vi exemplifierar här:
Solstudier och skuggstudier i SketchUp
Priserna utgår från att beställaren tillhandahåller underlag i 3D för SketchUp. I annat fall tillkommer en kostnad för att ta fram detta underlag.

Pris: 7 000 kr (exkl moms) per påbörjad 1 hektar.

Exempel:
0,1 hektar = 7 000 kr

0,5  hektar = 7 000 kr
1 hektar = 7 000 kr
1,1 hektar = 14 000 kr
1,5 hektar = 14 000 kr
2 hektar = 14 000 kr
2,1 hektar = 21 000 kr
osv.

Pris: Förhandsbeskeds/Detaljplane-rapport

Innan man ansöker om förhandsbesked eller planbesked kan det vara bra att veta förutsättningarna för att en sådan ansökan blir beviljad. Vi kan hjälpa till med kontakt med myndigheten/kommunen, samt utreda om kommunen gör en korrekt bedömning eller ej. 

Pris: ca 16 000 kr (exkl moms) för en enklare rapport.

Pris: Juridisk rådgivning och hjälp & överklaga detaljplaner/bygglov

Vi erbjuder juridisk rådgivning och hjälp i din kontakt med myndigheten/kommunen i ärenden inom plan- och bygglagen samt angränsande förvaltningslagar. Vi kan bland annat hjälpa dig med att driva din process framåt, samt driva eventuella överklagandeprocesser.

Pris: ca 1 200 - 1 600 kr/timme

Pris: Detaljplanering/Projektledning

Du har även möjlighet att anlita oss för att driva detaljplaneprojekt eller projektledning av samhällsbyggnadsprojekt, antingen som intern konsult eller som extern konsult.

Pris: ca 1 200 - 1 600 kr/timme

Övriga priser

Kontakta oss på  ulf.liljankoski@lilon.se, för pris och information.

Kontakt

Telefon:
0739-941 961 (Ulf Liljankoski)
E-post: ulf.liljankoski@lilon.se

Adress:
Lilon AB
Upplandsgatan 34
265 31 ÅSTORP

Organisationsnummer: 556871-7721
Godkänd för F-skatt.

.